Umowa dożywocia a spadek po dożywotniku

Osoby posiadające jakiekolwiek nieruchomości często planują przekazać je swoim...

Sposoby postępowania przed Najwyższym Sądem Dyscyplinarnym

- Wyższy Sąd Dyscyplinarny jest jednym z dwóch organów odwoławczych, od decyzji...

Odrzucenie spadku i zrzeczenie się dziedziczenia

Obowiązujące w Polsce prawo cywilne wyróżnia w odmienny sposób zarówno instytucję...

Na czym polega egzekucja z aktu notarialnego?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce kodeksem postępowania cywilnego, egzekucja z aktu...

Firma rodzinna a prawo dziedziczenia

Przekazywanie rodzinnej firmy swoim potomkom tak, aby przechodziła ona w ramach jednej...

Charakterystyka zawodu notariusza

Zgodnie ze swoim statusem prawnym notariusz jest tak zwaną osobą zaufania publicznego...