Akty notarialne

4 lipca 2015

Jakie sprawy załatwimy u notariusza?

Zadaniem notariusza jest przede wszystkim przygotowywanie aktów notarialnych a jego czynności mają charakter dokumentu publicznego. Używa pieczęci z wizerunkiem orła, dzięki czemu daje rękojmię wiary publicznej. Kim jest...

4 lipca 2015

Zabezpieczenie zapłaty ceny

W każdej umowie notarialnej bardzo ważnym elementem będzie zabezpieczenie zapłaty ceny. Najlepszym rozwiązaniem jest poddanie strony kupującej egzekucji, a więc zmuszenie do tego, by podpisała oświadczenie iż...

3 lipca 2015

Na czym polega egzekucja z aktu notarialnego?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce kodeksem postępowania cywilnego, egzekucja z aktu notarialnego jest w pełni możliwa. Aktem notarialnym może być tytuł egzekucyjny lub tytuł wykonawczy. Warto zatem dowiedzieć się, w...

3 lipca 2015

Depozyt notarialny jako zabezpieczenie zapłaty ceny

Prawo cywilne rozróżnia kilka sposobów na skuteczne zabezpieczenie zapłaty ceny. Poddanie strony kupującej egzekucji z aktu notarialnego, złożenie pieniędzy do depozytu notarialnego oraz internetowy przelew bankowy to...