Rejent

3 lipca 2015

Charakterystyka zawodu notariusza

Zgodnie ze swoim statusem prawnym notariusz jest tak zwaną osobą zaufania publicznego korzystającą z tych uprawnień, które przysługują funkcjonariuszom publicznym. Lista zadań, jakie ma do zrealizowania, jest dość...

3 lipca 2015

Sposoby postępowania przed Najwyższym Sądem Dyscyplinarnym

- Wyższy Sąd Dyscyplinarny jest jednym z dwóch organów odwoławczych, od decyzji sądu pierwszej instancji, prosperujących przy oddziałach Rad Izb Notarialnych. Sami członkowie, a więc sędziowie wybierani są w drodze...