Spadki

4 lipca 2015

Czym jest umowa o dział spadku?

Dział spadku w formie umownej jest możliwy, tylko jeśli spadkobiercy będą w stanie się porozumieć w kwestii spadku i nie będą się pojawiać sądowe roszczenia. Umowny dział spadku będzie szybszy i tańszy a dodatkowo...

3 lipca 2015

Firma rodzinna a prawo dziedziczenia

Przekazywanie rodzinnej firmy swoim potomkom tak, aby przechodziła ona w ramach jednej rodziny z pokolenia na pokolenie nie jest wcale tak trudną czy skomplikowaną kwestią, jak mogłoby się wydawać. Właściciel takiej...

3 lipca 2015

Odrzucenie spadku i zrzeczenie się dziedziczenia

Obowiązujące w Polsce prawo cywilne wyróżnia w odmienny sposób zarówno instytucję odrzucenia spadku jak i zrzeczenia się dziedziczenia. W obu przypadkach ich celem jest wyłączenie danej osoby z dziedziczenia; warto w...

3 lipca 2015

Umowa dożywocia a spadek po dożywotniku

Osoby posiadające jakiekolwiek nieruchomości często planują przekazać je swoim następcom. Należy jednak zastanowić się, w jaki sposób to zrobić aby wszystko wykonać tutaj zgodnie z polskim prawem. Możliwości są...